Werken bij Dienst Toeslagen

Van behandelfunctionaris tot ICT'er, jij maakt meedoen mogelijk.

Dienst Toeslagen is verantwoordelijk voor de toekenning van de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Elke dag werken we keihard aan onze missie: vitale voorzieningen zoals wonen, zorg en kinderopvang voor iedereen betaalbaar maken, zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Wil jij daaraan een bijdrage leveren? 

Maak meedoen mogelijk

Kom werken bij Dienst Toeslagen.

Mensen helpen

Bij Dienst Toeslagen zorg je ervoor dat mensen de toeslagen ontvangen waar ze recht op hebben door bij te dragen aan alles wat daarbij komt kijken. Denk aan apps voor burgers of collega’s en schriftelijke communicatie. Of je begeleidt betrokken gezinnen naar herstel. Dit doe je bijvoorbeeld in de rol van jurist, administratief medewerker, persoonlijk zaakbehandelaar of beleidsadviseur. Soms op afstand, soms heel persoonlijk, maar altijd op een mensgerichte, transparante en toegankelijke manier. En welke rol je ook hebt: je weet precies waarom en voor wie je je werk doet.  

"Ons werk gaat over veel meer dan alleen het toekennen van toeslagen. Dienst Toeslagen zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen aan de maatschappij."

Uitdagend, afwisselend en altijd actueel

Bij Dienst Toeslagen willen we rechtdoen aan het verleden, presteren in het heden en anticiperen op de toekomst. Door wendbaar te zijn, samen te werken en nóg beter aan te sluiten bij wat de samenleving van ons vraagt. Werken bij Dienst Toeslagen betekent werken bij een organisatie die continu in ontwikkeling is, midden in de maatschappij staat en onder een (politiek) vergrootglas ligt. Dat maakt je werk uitdagend, afwisselend en altijd actueel. 

Zo ziet onze organisatie eruit

Samen met ruim 3.500 collega’s werk je vanuit de locaties Leeuwarden, Utrecht, Den Haag, Heerlen of Apeldoorn. Onze organisatie is opgedeeld in zeven directies die eigen verantwoordelijkheden hebben, maar ook nauw samenwerken om meedoen mogelijk te maken. Ontdek hieronder in welke teams je aan de slag kunt en wat je daar allemaal kunt doen. 

Directie Toeslagen

Directie Informatiestromen en Digitale Ontwikkelingen

Directie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Directie Strategie, Recht & Beleid (SR&B)

Directie Control & Risk (C&R)

Directie Mensen, Middelen & Communicatie

Bureau Directoraat-Generaal (DG)

Onze cultuur

De motivatie om te leren van gemaakte fouten is in de hele organisatie voelbaar. Met elkaar en met de buitenwereld bouwen we aan Dienst Toeslagen. Nieuwe vraagstukken, mogelijkheden en verwachtingen vragen steeds weer om nieuwe afwegingen. Dat brengt veel interessante uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden met zich mee. En de kans om het iedere dag opnieuw nóg beter te doen. Dat vraagt om lef, samenwerking en vertrouwen. En om een werkcultuur waarin iedereen zich veilig voelt en durft uit te spreken.

"Ik vind het een hele fijne werkomgeving; vanaf dag één zat ik op mijn plek. Ik voel me betrokken bij het proces en vrij om mee te denken, om dingen aan te geven die beter kunnen."

Bas, jurist bij Dienst Toeslagen

Leren en ontwikkelen

Bij Dienst Toeslagen hoef je niet meteen vanaf dag één alles te kunnen en te begrijpen, we leiden je eerst op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je start met een basisopleiding waarna je een verdiepende module volgt die aansluit op je toekomstige werkzaamheden. Elke dag leer je weer nieuwe dingen, mede dankzij ervaren begeleiders op de werkvloer. En met ons ruime aanbod van diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en je persoonlijke opleidingsbudget ben je ook daarna nog lang niet uitgeleerd.  

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Dienst Toeslagen zet zich in voor een diverse en inclusieve werkomgeving. We zijn op zoek naar getalenteerde individuen die willen bijdragen aan ons streven naar gelijkwaardige kansen en waardering voor alle medewerkers. Door het bieden van duidelijke loopbaanpaden en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, streeft Dienst Toeslagen ernaar om een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen. Wij vinden het belangrijk een afspiegeling te zijn van onze samenleving.

Dienst Toeslagen blijft zich inzetten voor het bevorderen van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen haar organisatie. Het is een intrinsiek onderdeel van haar missie om eerlijke en effectieve diensten te leveren aan de burgers van Nederland.

Ontdek jouw mogelijkheden bij Dienst Toeslagen

Wil jij ervoor zorgen dat mensen de toeslagen ontvangen waar ze recht op hebben, of dat betrokken gezinnen worden begeleid naar herstel? Maak meedoen mogelijk. Ontdek jouw mogelijkheden bij Dienst Toeslagen.